Reklam
Reklam

Çocukların İcra ile Teslimi Kaldırıldı

Çocukların icra işlemleriyle teslimini gerektiren uygulama 5. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesi ile kaldırıldı.

 Çocukların İcra ile Teslimi Kaldırıldı
25 Kasım 2021 - 08:16
İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması için hazırlanan 5. Yargı paketi Hakkındaki Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girdi.

İcra-İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle; icra sisteminde fiziki ortamda satış usulü kaldırılırken elektronik ortamda satış imkanı getiriliyor. Çocuk teslimine ilişkin kriterlerin de değiştiği 5. Yargı Paketi'nde İcra İflas Kanunu ile, borçlu ve alacaklı arasındaki hassas menfaat dengesinin korunması amaçlanıyor.

İcra ve İflas Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü bir şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, icra sisteminde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılıyor.

Zorla çocuk teslimi kaldırıldı

Boşanan ebeveynler arasında yaşanan çocuk teslimine ilişkin  kriterler değiştiriliyor. Çocuk teslimi icra dairelerinden alınarak, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine veriliyor. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tüm kamu kaynakları tahsis edilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacak.

Çocuk tesliminde çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmeni gibi uzmanlar ve öğretmen marifetiyle gerçekleştirilecek. Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ücretsiz hale getirilecek, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacak.

Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararları yükümlü tarafından rızaen yerine getirilmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alıkonarak hak sahibine teslim edilecek. Tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikayeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum