Reklam
Reklam

Samsun'da AVM'lerde alınacak salgın tedbirleri

Samsun'da AVM'lerde alınacak salgın tedbirleri Samsun Valiliği İçişleri bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre Samsun'da faaliyete girecek olan AVM'lerle ilgili kuralları açıkladı

Samsun'da AVM'lerde alınacak salgın tedbirleri
12 Mayıs 2020 - 20:32

Samsun'da AVM'lerde alınacak salgın tedbirleri


Samsun Valiliği İçişleri bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre Samsun'da faaliyete girecek olan AVM'lerle ilgili kuralları açıkladı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Samsun'da faaliyet gösteren AVM’lerin uymaları gereken sağlık önlemlerine  ilişkin kuralları açıkladı.Samsun ili genelinde faaliyet gösteren AVM'lerin uyması gereken kurallar:


A) Genel Esaslar

 1. AVM’lerin10.00-22.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmelerine,

 2. AVM’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez maske kullanması zorunlu olup özellikle AVM çalışanlarının maskelerinin nemlendikçe/kirlendikçe yenileri ile değiştirilmesine, maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin AVM’lere alınmasına müsaade edilmemesine,

 3. AVM’lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmalarının zorunlu olmasına,

 4. AVM’lere girişte çalışanlar dahil herkesin ateş ölçümünün yapılmasına ve ateşinin 38°C’dan yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişilerin içeri alınmayarak ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine,

 5. AVM’ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde içeride en fazla 3 saat kalınabilecek şekilde alışverişini yapıp bahse konu alanlardan ayrılmalarının sağlanmasına, bu kapsamda, müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AVM içinde kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarıların yapılmasına,

 6. AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılmasına,

 7. Kurulumuzun21.03.2020 tarih ve 6 karar no.lu toplantısında almış olduğu kararlarda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranların al götür ve\veya paket servis şeklinde hizmet vermesine, AVM’lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-içme katı vb. alanlarda sipariş vermek/siparişini almak üzere bekleyen müşteriler için bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretlerinin çizilmesine,

 8. Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı edilme ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretlerinin çizilmesine,

 9. Kurulumuzun17.03.2020 tarih ve 4 karar no.lu toplantısında alınan kararlarda belirtilen oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve iş yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiğinden AVM’lerde bulunan anılan nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin faaliyetlerine izin verilmemesine,

 10. Koronavirüs pandemisi süresince AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine,

 11. AVM’lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonları, Kurulumuzun 07/05/2020 tarih ve 39 karar no.lu toplantısında alınan kararlara riayet etmek şartı ile faaliyetlerini yürütmelerine,

 12. AVM’lerin içinde bulunan asansörlerin yalnızcaözel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından kullanılmasına, bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak adına kişi/kişilerin durması gereken alanlar aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmesine,

 13. AVM ziyaretçilerinin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina içerisindeki bir başka yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl gidecekleri konusunda rehber görevi üstlenendokunmatik dijital yönlendirme sistemlerinin kapalı tutulmasına,

 14. AVM’lerde, oto yıkama hizmetinin ve vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmemesine, mescitlerin ise Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek takvime kadar kullanılmamasına,


 B) AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı


AVM’lere /AVM içinde bulunan iş yerlerine sosyal mesafe kuralını korumak, salgının yayılmasını önlemek amacıyla müşteri kabulünün;
 1. AVM’lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 m2ye bir kişi olacak şekilde müşteri kabul edilmesine, (Örneğin; 1.000 m²’lik toplam aktif müşteri kabul edilebilecek alanı bulunan bir AVM’de aynı anda en fazla 100 müşteri bulunabilecektir.)

 2. AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yeri toplam satış alanına (depo ve yönetici odası hariç, kalan deneme kabinleri dahil), müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmelerine, (Örneğin; 32 m²’lik bir iş yerinde toplam 4 kişi bulunabilecektir.)

 3. Belediye imar müdürlükleri tarafından AVM’lerin onaylı mimari projeleri esas alınarak; AVM’nin aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısının ve her bir iş yeri için aynı anda bulunabilecek kişi sayısının yukarıdaki 1 ve 2 nci maddelere göre ayrı ayrı belirlenerek resmi yazı ile AVM yönetimine tebliğ edilmesine ve her türlü iletişim kanalı ile müşterilere duyurulmasına,

 4. AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısının, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart şeklinde) asılmasına ve AVM’lerin internet sayfalarında bu bilgiye yer verilmesine,

 5. AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela asılmasına/konulmasına,

 6. AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak, AVM’ye giriş-çıkışı yönetecek bir sistem kurulmasına, içerideki müşteri sayısı maksimum sayıya ulaştığında içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmemesine, ayrıca giriş kapılarında oluşabilecek olası yoğunluğu önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılmasının sağlanmasına,

 7. AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınmasına, müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapmasının sağlanmasına, bu amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılmasına,

 1. C) Temizlik/Hijyen Kuralları

 2. Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulmasına,

 3. Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin (dezenfektan tüneli vb. uygulamalar) AVM’lerde kullanımına izin verilmemesine,

 4. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin üç saatte bir temizlenmesine ve gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılmasının sağlanmasına,

 5. AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminlerinin günlük olarak su ve deterjanla temizlenmesine, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilmesine, bu kapsamda, dezenfeksiyon işlemini sağlamak üzere gerekli dezenfektan maddelerinin kullanımının sağlanmasına,

 6. AVM’lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan kullanılmasına ve tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişlerin asılmasına,

 7. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımının yasaklanmasına, bunların yerine tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmasına,

 8. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılmasına ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek adına muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmasının sağlanmasına,

 9. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistemin en kısa zamanda kurulmasına,

 10. İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin dezenfektan maddelerle silinerek gerekli dezenfeksiyonun sağlanmasına,

 11. İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgâhı ve ödeme terminalinin (post cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

 12. AVM’lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçların bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

 13. AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM noktası/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulmasına, müşterilerin ATM’lere temas etmeden el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılmasına, ayrıca ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeylerinin her saat başı temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

 1. D) AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar

 2. AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmamasına, havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanmasına,

 3. AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdelerinin kesinlikle çalıştırılmamasına,

 4. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemlerinin kullanılmamasına,

 5. Havalandırma işleminin bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülmesine,

 6. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimlerinin düzenli olarak yapılmasına, filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında AVM personelinin N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanmasına, çıkarılan filtrenin çift kat poşetlenmek suretiyle atılmasına, ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının kısaltılması önemli olduğundan klima santrali temizlik periyotlarının da kısaltılmasına,

 7. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişinin engellenmesine,


 E) AVM’deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları
 1. İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulmasına ve doluluk durumunun belirli aralıklarla kontrol edilmesine,

 2. Bu kararınB bölümünün 2 nci maddesi gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik duba vb. materyallerin iş yerlerinde bulundurulmasının sağlanmasına ya da iş yerlerince bu amaca hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulmasına,

 3. İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesinin yapılmasının sağlanmasına,

 4. AVM içinde bulunan iş yerlerinin kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak kurallara da ayrıca uymalarına,

 5. Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiğinin özellikle hatırlatılmasına,

 6. Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşterinin en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanmasına ve müşteri çıktıktan sonra kabinin havalandırılıp, sık kullanılan yüzeylerin uygun şekilde temizlenmesine,

 7. Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinlerinin bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü olarak kullanılmasına,(Örneğin; ilk seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numaralı kabinlerin kullanılması gibi.)

 8. Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanmasıişleminin; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmediğinin göz önünde bulundurulmasına ve iş yerlerinde adı geçen işlemin kesinlikle uygulanmamasına,

 9. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımlarının (özellikle makyaj malzemeleri vb.) yapılmamasına, deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilmemesine, bu ürünlerin yalnızca çalışanlar vasıtası ile kullanılmasının/denenmesinin (deneme/tester parfüm vb.) sağlanmasına,

 10. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemesi yapılmasına,

 11. Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmasının sağlanmasına,


 F) Çalışanlara Yönelik Önlemler


AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;
 1. AVM yönetimlerince, COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgının tüm etkileri göz önüne alınarak risk altındaki çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım şekli ve sistematiği, Koronavirüs tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı uzmanının da bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit değerlendirmesinin yapılmasına veya yaptırılmasına,

 2. Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme/ekipmanların işyerleri tarafından sağlanmasına,

 3. COVİD-19 tanısı alan ya da COVİD-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren personelin en az 14 gün çalıştırılmaması esasına riayet edilmesine,

 4. Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları olanların ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilmesine,

 5. AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması, maskenin nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılmasıesnasında ise el temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimlerin verilmesine/verdirilmesine,

 6. Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması kuralına riayet etmesinin sağlanmasına,

 7. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılmasına, kumanya sunumlarının tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.) yapılmasına,

 1. G) Denetim ve Eğitim Kuralları

 2. AVM yönetimlerince, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup uyulmadığının takip edilmesine, denetlenmesine ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine, bu amaçla her AVM içinKoronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/Sorumluları belirlenmesine,

 3. Koronavirüs sorumlularının her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetlemelerine, aksaklıkları gidermelerine ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendirmelerine,

 4. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından alınan tedbirlerin (alınan hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınmasına, AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları ve Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimler verilmesine,

 5. Samsun Valiliği tarafından içinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı beş kişilik bir komisyon oluşturulmasına ve bu komisyonun AVM’lerin, Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara riayet edip etmediklerinin denetlenmesi görevini haftada en az bir kez olmak üzere üstlenmesine,


Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,


Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,


Aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,


Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

YORUMLAR

 • 0 Yorum